Selektory ogólne
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Selektory typów postów

Zasady i Warunki

Wprowadzenie Poniższe Warunki użytkowania („Warunki”) mają zastosowanie do Twoich interakcji z GoSpinCasino.com („Witryna”) i regulują relacje pomiędzy „Tobą” a podmiotami, które są właścicielami i operatorami Witryny, w tym jej spółką dominującą, podmiotami stowarzyszonymi i działy (zwane łącznie „my”, „nasz” lub „nas”).

Wchodząc na tę Stronę, wyrażasz zgodę na przestrzeganie i przestrzeganie niniejszych Warunków oraz naszej Polityki prywatności, zwanych łącznie „Umową”. Jeśli nie akceptujesz niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek ich części, nie możesz korzystać z Witryny. Dalsze korzystanie z Witryny oznacza akceptację tych warunków w całości.

Usługi
Go Spin Casino oferuje platformę, która służy jako kompleksowe źródło informacji, aktualizacji i treści dotyczących sektora gier hazardowych, platform kasyn online i różnych gier kasynowych online. Zawartość Witryny ma charakter wyłącznie informacyjny. Należy pamiętać, że nie jesteśmy zaangażowani w działalność związaną z hazardem, nie oferujemy żadnej formy usług hazardowych ani nie znajdujemy się pod wpływem jakichkolwiek operatorów gier hazardowych. Nie zajmujemy się transakcjami związanymi z hazardem, a naszej Witryny nie należy błędnie interpretować jako platformy do uprawiania hazardu.

Rejestracja na forum
Rejestrując się, wyrażasz zgodę na następujące warunki:

  • Oświadczasz, że masz ukończone 18 lat.
  • Wyrażasz zgodę na naszą Politykę prywatności.
  • Wybierzesz nazwę użytkownika, która będzie odpowiednia i nieobraźliwa.
  • Obiecujesz chronić swoje hasło i nie podejmować prób uzyskania dostępu do konta innego użytkownika z jakiegokolwiek powodu. Zdecydowanie zalecamy stosowanie unikalnego i skomplikowanego hasła, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do konta.
  • Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za treść publikowanych wiadomości i komentarzy, upewniając się, że nie będziesz publikować żadnych materiałów fałszywych, zniesławiających, niedokładnych, obelżywych, wulgarnych, nienawistnych, napastliwych, obscenicznych, o charakterze jednoznacznie seksualnym, zawierających groźby, naruszających czyjąś prywatność, lub dorosłych, lub w inny sposób naruszający jakiekolwiek prawo międzynarodowe lub federalne Stanów Zjednoczonych.
  • Nie będziesz publikować materiałów chronionych prawem autorskim, chyba że posiadasz te prawa lub masz wyraźną zgodę właściciela materiału chronionego prawem autorskim.
  • Będziesz powstrzymywać się od publikowania, spamowania lub zalewania tej witryny reklamami, łańcuszkami, piramidami finansowymi i niechcianymi zaproszeniami.
  • Zgadzasz się zabezpieczyć i zabezpieczyć GoSpinCasino, jego właścicieli, personel i spółki zależne przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami.

Akceptując te warunki, potwierdzasz, że dołączasz do bezpiecznego i renomowanego środowiska online i zobowiązujesz się do przestrzegania określonych wytycznych, aby zapewnić przyjemne doświadczenie wszystkim członkom.

powiadomienia e-mailowe
Rejestracja konta w naszej Witrynie automatycznie rejestruje Cię w naszym programie biuletynu e-mailowego. Zachowujesz jednak pełną kontrolę nad swoją subskrypcją i możesz z niej zrezygnować w dowolnym momencie. Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji, możesz to zrobić poprzez ustawienia swojego konta na naszej stronie internetowej lub postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji znajdującymi się w stopce naszej komunikacji e-mailowej. Pamiętaj, że decydując się na rezygnację z subskrypcji, możesz nie otrzymywać już krytycznych alertów, ofert promocyjnych ani wiadomości dotyczących naszych usług.

Ochrona danych
Twoja prywatność jest dla nas najważniejsza w Go Spin Casino. Zobowiązujemy się do przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych, które udostępniasz podczas procesu rejestracji, zgodnie z wytycznymi określonymi w naszej Polityce prywatności.

Kryteria kwalifikacji
Aby uzyskać dostęp do naszej Witryny lub z niej korzystać, musisz mieć ukończone 18 lat, co uważa się za dorosłość prawną, lub spełniać wymagania wiekowe określone przepisami prawa obowiązującymi w Twoim kraju zamieszkania. Osobom poniżej tego wieku surowo zabrania się korzystania z naszych usług. Wszelkie próby fałszywego podania wieku lub umożliwienia osobom niepełnoletnim dostępu do naszych usług stanowią naruszenie niniejszych Warunków.

Ochrona własności intelektualnej
Go Spin Casino to repozytorium różnych form treści i materiałów, takich jak dane, tekst, wzorce, identyfikatory marki, logo, interfejsy wizualne, grafika, kod komputerowy i inne („Treść”), z których wszystkie są chronione prawem autorskim oraz inne prawa własności intelektualnej. Ta Treść jest własnością GoSpinCasino lub jest wykorzystywana za zgodą zewnętrznych licencjodawców i obejmuje znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe, które są własnością nas i/lub zewnętrznych licencjodawców.

Żadna część naszej Witryny ani żadna Treść nie może być kopiowana, powielana, ponownie publikowana, przesyłana, publikowana, wyświetlana publicznie, kodowana, tłumaczona, przesyłana lub rozpowszechniana w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek innym komputerze, serwerze, stronie internetowej lub innym nośniku w celu publikacji lub dystrybucji lub dla jakiegokolwiek przedsięwzięcia komercyjnego, bez naszej wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody.

Twoja interakcja z Witryną nie przyznaje Ci żadnych praw własności ani praw użytkowania poza osobistym, niekomercyjnym użytkowaniem. W szczególności zabrania się komercyjnego wykorzystywania jakiejkolwiek części Witryny lub jej Treści. Nieprzestrzeganie niniejszych postanowień dotyczących własności intelektualnej, świadome lub nieświadome, będzie uważane za bezpośrednie naruszenie praw autorskich.

Brak gwarancji
Informacje i materiały znalezione w Go Spin Casino są dostarczane bez żadnych gwarancji, warunków ani rękojmi co do ich dokładności, wydajności, kompletności lub przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. W związku z tym wyraźnie wykluczamy wszelkie gwarancje, oświadczenia, warunki i inne warunki (w tym między innymi warunki dorozumiane przez prawo dotyczące zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu oraz zastosowania należytej staranności i umiejętności), które, z wyjątkiem niniejszego prawnego zawiadomienie, może mieć skutek w odniesieniu do Witryny.

Nie gwarantujemy, że Witryna, jej zawartość lub serwer, który ją udostępnia, są wolne od błędów, wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów, ani że wady zostaną naprawione. Przyjmujesz do wiadomości, że Twoim obowiązkiem jest wdrożenie wystarczających procedur i kontroli antywirusowych (w tym kontroli antywirusowych i innych kontroli bezpieczeństwa), aby spełnić Twoje szczególne wymagania w zakresie dokładności i bezpieczeństwa danych wejściowych i wyjściowych.

Żadna treść zawarta w tej Witrynie nie może być interpretowana jako porada lub profesjonalna porada, dlatego przed zawarciem jakiejkolwiek umowy z jakąkolwiek stroną trzecią należy polegać na własnych zapytaniach i szukać jakichkolwiek zapewnień lub gwarancji.

Obowiązki użytkownika
Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wszelkie usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej Witryny spełniają Twoje specyficzne wymagania i że przestrzegasz wszelkich obowiązujących lokalnych przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym wieku legalnego hazardu w Twojej jurysdykcji.

Masz także obowiązek szanować wszelkie prawa własności intelektualnej odnoszące się do Strony i jej Treści i nie możesz naruszać takich praw ani wykorzystywać informacji i materiałów udostępnianych przez Stronę w jakikolwiek nieautoryzowany sposób.

Odszkodowanie
Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Go Spin Casino, jego dyrektorów, urzędników, pracowników, konsultantów, agentów i podmioty stowarzyszone przed wszelkimi roszczeniami, odpowiedzialnością, szkodami i/lub kosztami osób trzecich (w tym między innymi ograniczone do opłat prawnych) wynikające z korzystania z tej Witryny lub naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków użytkowania.

Ograniczenie odpowiedzialności
W żadnym wypadku Go Spin Casino ani jego pracownicy, agenci, podmioty stowarzyszone lub inni przedstawiciele nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi straty lub szkody pośrednie lub wtórne, lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikające z lub związane z korzystaniem z tej Strony. Obejmuje to wszelkie kwestie związane z dokładnością, kompletnością lub przydatnością jakichkolwiek informacji, produktów, usług lub powiązanych grafik zawartych w Witrynie w jakimkolwiek celu.

Ponadto zgadzasz się zwolnić i zabezpieczyć Go Spin Casino i jego elementy składowe od wszelkich zobowiązań, kosztów, roszczeń, szkód, strat i wydatków wynikających z jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w związku z korzystaniem przez Ciebie z Witryny, naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków lub naruszenia przez Ciebie lub innego użytkownika Twojego konta jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innych praw kogokolwiek.

Linki do witryn stron trzecich
Czasami Go Spin Casino może nawiązać współpracę z zewnętrznymi dostawcami i partnerami biznesowymi, która może zawierać łącza do zewnętrznych stron internetowych dostępnych bezpośrednio z naszej Strony. Należy pamiętać, że te linki zewnętrzne są oferowane wyłącznie dla Twojej wygody i wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami witryn lub usług stron trzecich ani nie jesteśmy za nie odpowiedzialni. Udostępnienie przez nas tych linków nie jest równoznaczne z poparciem i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub szkody, które mogą wystąpić w wyniku korzystania z tych linków. Korzystanie z powiązanych witryn internetowych odbywa się wyłącznie według własnego uznania i na własne ryzyko.

Sięganie po dalszą komunikację
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub potrzebujesz jasności w odniesieniu do niniejszych Warunków, zachęcamy do skontaktowania się z naszym zespołem pod adresem [email protected]. Cenimy Twój wkład i jesteśmy gotowi zapewnić niezbędną pomoc w związku z Twoimi wątpliwościami.

Data ostatniej wersji
Należy pamiętać, że niniejsze Warunki użytkowania zostały ostatnio zmienione i zaktualizowane 17 października 2023 r. Zalecamy okresowe przeglądanie tej sekcji, aby być na bieżąco z wszelkimi modyfikacjami lub poprawkami.

Dom Dom Kasyna Kasyna Premia Premia
Język
Czat Czat
pl_PLPolish