Obecné selektory
Pouze přesné shody
Hledat v názvu
Hledat v obsahu
Voliče typu příspěvku

Všeobecné obchodní podmínky

Úvod Následující Podmínky použití („Podmínky“) se vztahují na vaše interakce s GoSpinCasino.com („Stránka“) a řídí vztah mezi „vy“ a subjekty, které vlastní a provozují web, včetně jeho mateřské společnosti, přidružených společností a divize (společně označované jako „my“, „naše“ nebo „nás“).

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto Podmínky a naše Zásady ochrany osobních údajů, společně označované jako „Smlouva“, a budete jimi vázáni. Pokud tyto Podmínky nebo jakoukoli jejich část nepřijmete, je vám zakázáno používat Stránku. Vaše další používání těchto stránek představuje váš souhlas s těmito podmínkami v celém rozsahu.

Služby
Go Spin Casino nabízí platformu, která slouží jako komplexní zdroj informací, aktualizací a obsahu týkajícího se odvětví hazardních her, platforem online kasin a různých online kasinových her. Obsah Stránek je čistě informativní. Je důležité poznamenat, že se nepodílíme na provozování hazardních her, ani nenabízíme žádnou formu služeb hazardních her ani jsme pod vlivem jakýchkoli provozovatelů hazardních her. Nezpracováváme hazardní transakce a naše stránky by neměly být nesprávně vykládány jako platforma pro hazardní aktivity.

Registrace do fóra
Registrací souhlasíte s následujícím:

  • Potvrzujete, že je vám alespoň 18 let.
  • Souhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.
  • Vyberete si uživatelské jméno, které je vhodné a neurážlivé.
  • Slibujete, že své heslo uchováte v bezpečí a nebudete se z jakéhokoli důvodu pokoušet o přístup k účtu jiného uživatele. Důrazně doporučujeme používat jedinečné a složité heslo, abyste zabránili neoprávněnému přístupu k účtu.
  • Jste výhradně odpovědní za obsah svých odeslaných zpráv a komentářů a zajistíte, že nebudete zveřejňovat žádný materiál, který je nepravdivý, pomlouvačný, nepřesný, urážlivý, vulgární, nenávistný, obtěžující, obscénní, sexuálně explicitní, ohrožující, narušující něčí soukromí, nebo dospělou povahou nebo jinak v rozporu s jakýmkoli mezinárodním nebo federálním zákonem Spojených států amerických.
  • Nebudete zveřejňovat materiál chráněný autorským právem, pokud tato práva nevlastníte nebo nemáte výslovný souhlas vlastníka materiálu chráněného autorským právem.
  • Zdržíte se zveřejňování, spamování nebo zahlcování těchto webových stránek reklamami, řetězovými dopisy, pyramidovými hrami a nevyžádanými žádostmi.
  • Souhlasíte s tím, že odškodníte a ochráníte GoSpinCasino, jeho vlastníky, zaměstnance a dceřiné společnosti před jakýmikoli nároky nebo požadavky.

Přijetím těchto podmínek potvrzujete, že se připojujete k bezpečnému a renomovanému online prostředí a zavazujete se dodržovat stanovené pokyny, abyste zajistili příjemný zážitek pro všechny členy.

E-mailová upozornění
Registrací účtu na našem webu se automaticky zaregistrujete do našeho e-mailového zpravodajského programu. Vy si však ponecháváte plnou kontrolu nad svým předplatným a můžete se kdykoli odhlásit. Pokud se chcete z odběru odhlásit, můžete tak učinit prostřednictvím nastavení ve svém účtu na našich webových stránkách nebo podle pokynů pro odhlášení, které se nacházejí v patičce našich e-mailových zpráv. Uvědomte si prosím, že pokud se rozhodnete zrušit odběr, možná již nebudete dostávat kritická upozornění, propagační nabídky nebo novinky týkající se našich služeb.

Ochrana dat
Vaše soukromí je pro nás v Go Spin Casino prvořadé. Zavazujeme se, že budeme dodržovat nejvyšší standardy zabezpečení dat pro všechny osobní údaje, které sdílíte během procesu registrace, v souladu s pokyny uvedenými v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Kritéria způsobilosti
Abyste mohli přistupovat na naše stránky nebo je používat, musíte být starší 18 let, což se považuje za zákonnou dospělost, nebo splňovat požadavek zákonného věku, jak je stanoveno zákony země vašeho bydliště. Osoby mladší tohoto věku mají přísně zakázáno používat naše služby. Jakékoli pokusy zkreslovat něčí věk nebo umožnit nezletilým osobám přístup k našim službám představuje porušení těchto podmínek.

Ochrana duševního vlastnictví
Go Spin Casino je úložiště různých forem obsahu a materiálů, jako jsou data, text, vzory, identifikátory značek, loga, vizuální rozhraní, umělecká díla, počítačový kód a další („Obsah“), z nichž všechny jsou chráněny autorským právem. a další zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah je buď majetkem GoSpinCasino, nebo je používán se svolením poskytovatelů licencí třetích stran a zahrnuje ochranné známky, servisní značky a obchodní názvy, které vlastníme my a/nebo poskytovatelé licencí třetích stran.

Žádná část našich stránek a žádný obsah nesmí být kopírován, reprodukován, znovu publikován, nahráván, zveřejňován, veřejně zobrazován, kódován, překládán, přenášen nebo distribuován jakýmkoliv způsobem na jakýkoli jiný počítač, server, webovou stránku nebo jiné médium za účelem zveřejnění nebo distribuce. nebo pro jakýkoli komerční podnik, bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu.

Vaše interakce se stránkou vám neuděluje žádná vlastnická nebo uživatelská práva kromě osobního, nekomerčního použití. Je výslovně zakázáno komerční využívání jakékoli části webu nebo jeho obsahu. Vědomé či nevědomé nedodržení těchto ustanovení o duševním vlastnictví bude považováno za přímé porušení autorských práv.

Žádné záruky
Informace a materiály nalezené na Go Spin Casino jsou poskytovány bez jakýchkoli záruk, podmínek nebo záruk, pokud jde o jejich přesnost, výkon, úplnost nebo vhodnost pro jakýkoli konkrétní účel. Jako takové výslovně vylučujeme veškeré záruky, prohlášení, podmínky a další podmínky (včetně, bez omezení, podmínek vyplývajících ze zákona o uspokojivé kvalitě, vhodnosti pro daný účel a použití přiměřené péče a dovedností), které, ale pro tento zákon upozornění, může mít účinek ve vztahu k Stránkám.

Nezaručujeme, že stránky, jejich obsah nebo server, který je zpřístupňuje, jsou bez chyb, bez virů nebo jiných škodlivých součástí, ani že závady budou opraveny. Berete na vědomí, že je vaší odpovědností zavést dostatečné postupy a antivirové kontroly (včetně antivirových a jiných bezpečnostních kontrol), aby byly splněny vaše konkrétní požadavky na přesnost a bezpečnost vstupu a výstupu dat.

Nic z toho, co je na těchto Stránkách, nelze vykládat tak, že vám radí nebo poskytuje profesionální poradenství, a před uzavřením jakékoli smlouvy s jakoukoli třetí stranou byste se měli spoléhat na své vlastní dotazy a hledat jakékoli ujištění nebo záruky.

Odpovědnosti uživatele
Je vaší odpovědností zajistit, aby veškeré služby nebo informace dostupné prostřednictvím tohoto webu splňovaly vaše specifické požadavky a že dodržujete všechny platné místní zákony nebo předpisy, včetně zákonného věku pro hraní hazardních her ve vaší jurisdikci.

Jste také povinni respektovat veškerá práva duševního vlastnictví týkající se stránky a jejího obsahu a nesmíte žádná taková práva porušovat ani využívat informace a materiály poskytované touto stránkou neoprávněným způsobem.

Odškodnění
Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit Go Spin Casino, jeho ředitele, úředníky, zaměstnance, konzultanty, agenty a přidružené společnosti před jakýmikoli a všemi nároky třetích stran, odpovědností, škodami a/nebo náklady (včetně, ale nikoli omezeno na právní poplatky) vyplývající z vašeho používání tohoto webu nebo vašeho porušení těchto podmínek použití.

Omezení odpovědnosti
V žádném případě nebudou Go Spin Casino ani jeho zaměstnanci, agenti, přidružené společnosti nebo jiní zástupci odpovědní za jakoukoli ztrátu nebo škodu, včetně, bez omezení, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody, nebo jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku ztráty dat nebo zisků. vyplývající z nebo v souvislosti s používáním těchto stránek. To zahrnuje jakékoli problémy týkající se přesnosti, úplnosti nebo užitečnosti jakýchkoli informací, produktů, služeb nebo související grafiky obsažené na webu pro jakýkoli účel.

Dále souhlasíte s tím, že zprostíte a ochráníte Go Spin Casino a jeho složky před jakýmikoli závazky, náklady, nároky, škodami, ztrátami a výdaji vyplývajícími z jakýchkoli nároků třetích stran kvůli nebo souvisejícím s vaším používáním webu, vaším porušením těchto Podmínky nebo vaše porušení nebo porušení jakéhokoli jiného uživatele vašeho účtu jakéhokoli duševního vlastnictví nebo jiných práv kohokoli.

Odkazy na stránky třetích stran
Příležitostně může Go Spin Casino navázat spolupráci s dodavateli a obchodními partnery třetích stran, které mohou zahrnovat odkazy na externí webové stránky přímo přístupné z našich stránek. Uvědomte si prosím, že tyto externí odkazy jsou nabízeny pouze pro vaše pohodlí a referenci. Nemáme kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo praktikami žádných stránek nebo služeb třetích stran, ani za ně neneseme odpovědnost. Naše poskytování těchto odkazů se nerovná podpoře a neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu, ztrátu nebo škodu, která může nastat v důsledku vašeho používání těchto odkazů. Používání propojených webových stránek je výhradně na vašem vlastním uvážení a na vaše riziko.

Oslovení pro další komunikaci
Pokud máte jakékoli dotazy, zpětnou vazbu nebo potřebujete objasnění těchto podmínek, doporučujeme vám kontaktovat náš tým na adrese [email protected]. Vážíme si vašeho příspěvku a jsme připraveni poskytnout nezbytnou pomoc ohledně vašich problémů.

Datum poslední revize
Vezměte prosím na vědomí, že tyto Podmínky použití byly naposledy revidovány a aktualizovány 17. října 2023. Doporučujeme pravidelně kontrolovat tuto část, abyste byli informováni o jakýchkoli úpravách nebo dodatcích.

Domov Domov Kasina Kasina Bonus Bonus
Jazyk
Povídat si Povídat si
cs_CZCzech